An unknown red rose, temporary planted here (next door to the standard Prunus triloba) after it was taken away in November 1994 from the place at the house west wall, there  Yngve started to build wooden planters aligned walls. The rose, and one more, had grown there all the time before I came to the Yngve´s garden but he had no idea how they looked like. When Yngve built ready those planters around the house walls and I had bought new roses, I thrown the rose away to have place for some new, and the other was left. Yngve was very kind-hearted man and he planted the rose anyhow, where it was some soil on the rock. And suddenly I discovered it, in July, when the rose  started to flower! We moved the rose just at the entrance first, and later Yngve had built for it a separate large wooden container. It occurred the rose was the climbing one, flowering only in July  -  maybe it is  'Flammentanz', but I think it is a little, little different. Later the rose became very tall and wide and a forest clematis is climbing it.  Clematis vitalba is flowering (white) much later, when the rose is not doing any more - but it is rather too aggressive climber and every spring  it must be pruned down completely, even under summer sometimes.  
                   The pictures from 1995-1999 have been taken with the analog camera, Minolta-Riva.
Här, bredvid en nyplanterad rosenmandel (1996), finns en röd ros som jag inte vet vad den heter. Rosen fanns tidigare vid väster husvägg tillsammans med en till.  I november 1994 började vi gräva där för att bygga trälådor för att kunna plantera någonting på den tråkiga gården - det fanns inga rabatter med jord annars och jag hade inte än planer för RosariumBuskage och allt annat. Jag föreslog där rosor och där fanns redan två, men Yngve hade ingen aning hur de befintliga rosorna såg ut när blommade. Då bestämde vi att gräva ut rosorna och plantera nya. Jag ville också fördjupa och förbättra hela den biten innan vi fyller på ny jord.  Vi grävde ut en ros, första bästa. Den andra hade särskilt kraftiga rötter och vi blev trötta på dem, så att den fick stanna kvar, och vi fyllde på jorden till ca 50 cm uppåt. Jag brydde mig faktiskt inte om den slängda rosen och planterade istället Bonica82 och Heidelberg. Jag visste inte alls att den godhjärtade Yngve satte rosen ner i jorden  någonstans.  På våren gjorde vi en liten rabatt på söder sida av tomten - vi grävde ut en massa stenar, fyllde på jord och planterade en rosenmandel. Jag märkte inte ens en liten hukad rosenbuske tills den plötsligt började blomma i juli! Då bestämde jag mig att flytta den intill husentré, det skulle passa till den vita husväggen. Så småningom gjorde Yngve en stor trälåda vid entrén och stackars ros blev omplanterad igen. Den visade sig klättrande, engångsblommande - vi döpte den till Flammentanz, fast jag tror att den är lite annorlunda än Flammentanz som vi också köpte och planterade i häcken framför Rosariet. Rosen har blivit hög och den skogklematisen klättrar på den och blommar då rosen slutar, men klematisen har blivit mycket aggressiv och kuggar stackars rosen, även om måste klippas ner varje vår.  
                            Bilderna  från 1996-1999  är tagna med en analog kamera, Minolta Riva.
This page was last updated on: 20 September, 2014
To Roses
Till svensk trädgårdssida
To the top of page
'Flammentanz' in summer 1999. The rose uses to flower only in July, but it can happen it gets some flowers in August or later.

Flammentanz sommaren 1999. Rosen blommar bara i juli, men några blommor kan hända i augusti eller senare.
Unknown red climbing rose, 'Dortmund',  'Candy Cover'
Another red climber, but with simple flowers, is 'Dortmund', Kordes (1955). The rose is then rather not very modern, but not so very known, anyhow not in Sweden. 'Dortmund' should be very hardy, maybe  till Zone 5 in Sweden. I wonder if somebody has the rose as a climber in Zone 5.  The rose can climb till 4 m and it is constant flowering all the summer.

En annan klättrande ros som har enkla, öppna blommor, röda med vit mitt det är Kordes  Dortmundfrån 1955.  Då är det inte så mycket modern ros, men den är inte så mycket bra känd eller populär, i alla fall i Sverige. Dortmund påstås vara mycket härdig klättrare, möjligen till zon 5, inte så vanligt för ros som dessutom att den klättrar till 4 m, blommar hela sommar, praktiskt taget oavbrutet.  Jag undrar om någon har erfarenhet om den rosen i zon 5.
'Dortmund' - still the little shrub, in August 1998. It has been planted in 1997 and had flowers already the first year, but I did not make pics.

Dortmund, liten buske i augusti 1998. Rosen var planterad redan i 1997 och samma år blommade lite, men jag har inte gjort bilder på den.
Lovely, isn´t it? The same bild but closer.
Tjusig, inte sant? Närbild.
In next about 2 years 'Dortmund' has not grown very high yet. It was still a small shrub, ca 70 cm tall, maybe one shoot was a little longer. It uses to take rather long time, sometimes 4-5 years for most of climbers to start to climb. And that came! Year 2001 some shoots was already about 160 cm long and 2002 'Dortmund' has got one the very long shoot - ca 2,5m and started climbing the arch, which has get rusty meantime.. and the spring 2003 it occurred that ALL shoot was not damaged at all, despite of hard winter!!

Nästa 2 år var Dortmund fortfarande en liten buske, ca 70 cm hög och hade inte börjat klättra alls, fastän den var planterad vid en båge - tom så länge. Det tar ganska lång tid, ibland 4-5 år för de flesta klätterrosor att börja klättra högt. Men detta började hända! Redan året 2001 började rosen skjuta längre skott, ca 160 cm långa, och året 2001 ett skott har vuxit mycket långt, ca 2,5 m! Och bäst of allt, våren 2003 visade det sig att skottet har inte blivit minsta skadad efter den stränga vinter! Dortmund klättrar nu i bågen, som tyvärr rostade nästan helt under tiden.. 
There was no much more place to plant new roses - but I wanted to have new anyway! I started to plant roses in pots, already at the beginning, before I began to think how to make new beds. The little Danish floribunda, 'Dronningen Margrethe' was planted in the larger pot and overwintered in the cold greenhouse. But it was again no new beds, so I have bought a few very big pots, insulated them and planted some roses, One of them was a ground-cover rose, planted in the year 2000, which was thought to trail down instead to crawl on the ground. I was a little doubtfully if the rose 'Candy Cover' wants to trail, so far it grew rather upright.. 

Man kan lugnt säga att det n inte fanns mer plats för att göra nya bäddar för rosor. Jag började då plantera rosor i krukor - egentlign en redan 1995, då fanns inte än plats och jag hade inga stora planer att göra nya.  Då planterade jag en liten dansk floribunda, Dronningen Margrethe, just i ganska stor kruka som övervintrade nedgravd i växthuset.
Men då igen  fanns inga platser till nya bäddar och jag började köpa jätte stora krukor, isolera dem och plantera rosor som står hela vinter ute. In en av dem, i år 2000, har jag planterad en s.k. ground-cover, marktäckande ros som var påtänkt att hänga över från ganska hög och small kruka.  Men jag är lite tveksam om Candy Cover vill verkligen hänga - den växer än så länge helt upprätt!
'Candy Cover'planted in the spring 2000, began to flower in October the same year. Flowers are semi-double, striped, white-red. But, I am afraid  'Candy Cover' seemed to be dead after the winter 2000/2001. Fortunately, I have discovered on the 5th July 2001 a little, 0.5 cm new shoot in the pot and I hopped that 'Candy Cover' will maybe stay alive! And, 10th July Candy Cover shoot was already 10 cm.. 

Candy Cover, planterad i vår 2000, började blomma in oktober samma år. Blommor är halffyllda, strimmiga, cerisröd med vita fläckar och strimmor. Tyvärr  verkade Candy Cover  vara stendöd efter vinter 2000/2001. Men den 5te juli upptäckte jag, med stor glädje, en halv centimeters stor ny skott i krukan! Candy Cover troligen klarade sig, trodde jag.  10de juli det lilla skottet var 10 cm högt, Candy Cover var levande den där gången.
'Dortmund'
'Candy Cover'
To Roses 2000
Yes, she was alive that time and even has got a flower! But she bacame still more shy later,  after her difficult childhood.. 
Unfortunately,  in the spring 2002 'Candy Cover' has not awaked. That little  rose died. Later I have planted in the same pot (efter changing all soil) Austin's cute 'Anne Boleyn

Ja,  hon levde än den där gången and även hade fått en liten blomma, men hon blev ännu mer blyg after sin svåra barndom.. 
Tyvärr, våren 2002 har 'Candy Cover' aldrig vaknat till liv. Hon definitivt dog. Jag planterade snart efteråt i krukan  (efter jag hade bytt hela jorden) den söta Austins Anna Boleyn.
To Roses 2000
To Roses
To the top of page
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
'Dortmund' - in the middle of July 2001

Dortmund, mitt i juli 2001
Above right: 'Dortmund' climbing the arche - late June 2002
Below left: 5 July 2002 

Ovan höger: Dortmund  klättrar i bågen, sen juni 2002
Nedan vänster: 5 juli 2002

Right: 'Dortmund' thr 29th June 2003

Höger: Dortmund  den 29de juni 2003

 The assummed 'Flammentanz' in summer 1997. The new trellis was just built by Yngve  in the autumn 1996.

På bilden den antagliga Flammentanz  sommaren 1997. Hösten 1996 har Yngve byggd den snygga spaljé.
'Flammentanz' the 7th July  2002. The rose has been climbed already very high.
Flammentanz den 7de juli 2002. Rosen har redan klattrat mycket högt.
Left: 'Flammentanz' the 10th July  2002. 

Vänster: Flammentanz den 10de juli 2002. 
Right: 'Flammentanz' the 17th July  2003. 

Höger: Flammentanz den 17de juli 2003. 
Left: 'Flammentanz' and Anna 68, the 20th July  2004. 

Vänster: Flammentanz  och Anna, 68, den 20de juli 2004. 
Till svensk trädgårdssida
To Roses
To Roses 2000
To the top of page
To Roses 2000
To Roses
Sign InView Entries