'Flammentanz' in the July 1996. The rose was planted first at the fence-wall under balcony called for "The deck" (däcket), in the spring 1995. It had got 2 flowers, I think, and I became doubtful if it was really 'Flammentanz' -  I have read that it is flowering only on the last year shoots and not in the first year. I planted over then the little 'Flammentanz' in "the hedge", raised narrow bed which I built in April 1996 as an annex to the Rosarium, there I planned to plant Acer canadensis as a hedge to protect roses. I did not believe that it can be climbing rose! But it was. See 'Flammentanz' after three years, below. 
            The pictures taken in 1995-1999 have been taken with the analog camera, Minolta-Riva.
Flammentanz var köpt och planterad first "under däcket", d.v.s. neråt framför en balkong-veranda som Yngve kallade för däcket. Rosen hade fått ca 2 blommor redan i juli vilket gjorde mig mycket tveksam om jag köpte verkligen Flammentanz. Jag läste då att rosen blommar bara på fjolårsskott.  Nästa våren  flyttade jag rosen till "häcken" - en remsa gjord av stenar som inramning av Rosariet, där jag planterade på hösten 6 st naverlönn för att skydda rosor i Rosariet från salta vindar ifrån havsviken. Jag trodde inte nämligen att det blir någon klätterros av den falska Flammentanz. Men det blev minsann! Se bilder nedan.
                  Bilderna från 1995-1999 var tagna med en analog kamera, Minolta Riva.
July 1999. That is Gabbi, my friend´s dog. She died in cancer, in May 2000.

Juli 1999. Hunden heter Gabbi, min väninnas hund som dog i cancer i maj 2000
'Flammentanz' in the August 1999. Never before 'Flammentanz' was still in bloom  in the middle of August! And repeated some flowers to November!

Flammentanz mitt i augusti 1999 - aldrig innan blommade den så länge! Enstaka blommor kom sedan hela tiden till slut november!
To the Roses
To the top of page
Till svensk trädgårdssidan
This page was last updated on: 20 September, 2014
'Flammentanz', 'Schwarze Madonna'
'Schwarze Madonna' - bedding rose of Kordes (1992), planted 1998 in 'Buskage' (Bushes), flowering the same summer.  The rose has medium large shapely flowers, of deeply, velvet-red colour. New leaves are red too.

Schwarze Madonna Kordes (1992), planterad i Buskage år 1998, blommade redan första sommar. Rosen har "ädla" sammetsröda blommor och nya blad är djupt röda.
'Schwarze Madonna´ in 2001 (left and below). The rose  has got standard look.. Yellow flowers are Tagetes tenuifolia 'Golden Gem'

Schwarze Madonna - 2001 (vänster och nedan). Rosen fick "uppstammad" form. I fötterna häcktagetes Golden Gem.
'Schwarze Madonna'
To the Roses 2000
'Schwarze Madonna´ in 1998 (left) and  2000 (right).  You can see on the right picture that young shoots are beautifully dark red. Flowers are slightly scented. White flowers - Achillea ptarmica 'Boule de Neige'. The rose is quite tall, in July 2001 was ca 150 cm

Schwarze Madonna - 1998 (vänster) och 2000 (höger) . Vita blommor runt rosen är vitpyta (nysört). På bilden till höger ser man att nya skott är vackert mörkröda. Ganska nyligen upptäckte jag att blommorna doftar fräsch rosdoft. Rosen växer ganska hög, i juli 2001 var den ca 150cm.
'Schwarze Madonna'  -  the 21st June  2002. After the unusual early and warm spring all roses flowered earlier. 

Schwarze Madonna den 21sta juni 2002. After undantagligt tidig och varm vår blommade alla rosor mycket tidigare. 
Till svensk trädgårdssidan
'Schwarze Madonna'  -  the 2nd August 2003.  Flowers are in reality much darker. It was my last picture of the rose.  Since the spring 2006 I have never got even see the garden which I created,  not welcomed  by the Yngve's  ex-wife and children after Yngve's unexpected death. They themselves do not do any gardening or care about roses, so the garden does not exist any longer.

Schwarze Madonna den 2dra augusti 2003.  Blommorna är i verkligheten ganska mycket mörkare. 
Det var min sista bilden på rosen - från april 2006 har jag aldrig mer sett trädgården, portförbjuden av Yngves f.d. fru och barn, som inte sysslar med trädgården jag skapade själv  eller bryr sig om rosor, så den existerar nu inte längre..
To the Roses
To the top of page
Till svensk trädgårdssidan
To the Roses
To the Roses 2000
To the Roses 2000
'Flammentanz' the 17th July 2003.  The rose  became very tall going over the hedge.

Flammentanz  den 17de Juli 2003.  Rosen blev högre än häcken.
Sign InView Entries