West wall of house - you can see wooden boards of raised bed where roses were planted. One of them was there before I ´ve met Yngve but he had no idea how  flowers were. Already in early spring 1995 I planted first 'Heidelberg' (the red one) and later 'Bonica82' and I knew they did not matched each other at all, but I have not any other place for it. 'Bonica82
(Meilland 1981) was later moved into Rosarium as soon as a part of it was ready and thrived there very well (pics below). The unknown rose has occurred to be a wild, self-sown rose with very modest, not striking, small, white single flowers without scent and I did not liked them. I moved the rose to the "Forest" which became, some years later, a woodland. Eventually 'Heidelberg' has been still on the same place and it was doing great.
             The pictures of roses from 1995-2001 have been taken with the analog camera, Miniolta-Riva.
Runt husväggar byggde Yngve trälådor för att kunna plantera några växter innan vi ordnar några djupare planteringar på tomten. Här syns väster vägg med lådan där planterade jag rosor i väntan på en bättre placering. Innan lådorna var byggda, var redan två rosor planterade på marknivå vilken tydde på att det fanns lite jord där. Men det var inte djupt och dessutom hade Yngve ingen aning hur de rosorna blommade - fast han bodde ju i huset minst 20 år tillbaka. Han hade då inget intresse till växtligheten. Vi lämnade då bara en ros och just den visade sig någon wild sort, mycket glest blommande med vita oansenliga blommor utan doft. Ingen som helst effekt alltså. Vi flyttade rosen senare till "skogen" långt innan den blev "woodland". Tidigare köpte jag Heidelberg och Bonica82 och hade ingen annan plats för dem, så planterade jag dem tillsammans där trots de färgerna skurit sig illa, tyckte jag i alla fall.  Sedan var Bonica82 (Meilland 1981) hela tiden mycket drabbat av alla möjliga sjukdommar - löss, svarfläcksjuka och mjöldagg  - och tydligen mådde inte bra. Västväggen var för varm och inte luftig, skyddad av en söder vägg till vänster. När Rosariet blev någorlunda färdigt, byggde jag där speciellt "torn" av stenar för att få en djuppare plantering och satte där Bonica som omedelbart blev bättre och blommade förträffligt (bild nedan). 
                   Bilderna på rosor från 1995-2001 var alla tagna med en analog kamera, Minolta Riva.
'Bonica' (left) moved into 'Rosarium', to"the tower"(raised bed built of stones), 1996 - above: early July,  below: late July
Bonica (vänster) flyttad till "tornet" i Rosariet 1996, ovan: början av juli, nedan: sen juli 
'Heidelberg' (Kordes 1959) - here in September 1996. There is the tall (3-5m) climbing rose, rather popular in gardens, hardy probably even to the zone 4 in Sweden and repeating flowering.  Not very resistant against black-spot disease.
The rose was doing  well at the west house wall - some years the blooming was very abundant;  It was 26 flowers in this bouquet above!

Heidelberg (Kordes 1959), populär klätterros som kan växa även 3-4 m högt. Ganska härdig, kanske klarar sig även i svenska zon 4, men inte mycket motståndig emot svarta fläcksjuka. Rosen trivdes ganska bra på sin plats i västerlådan, kanske för att var placerad mycket luftigare än Bonica. Efter den varma och soliga sommaren, hade den i september 1996 fått 26 blommor i en bukett, på bilden ovan.
To the Roses
To the top of page
Till svensk trädgårdssida
This page was last updated on: 20 September, 2014
'Bonica 82' in late July 1998. The summer was rather rainy and not very sunny, but all roses in the garden flowered tremendously, maybe because Yngve´s garden is always too arid.

Bonica 82 sommaren 1998, som var ganska regnig med inte många soliga dagar men just den sommaren blommade de flesta rosorna överväldigande. Förmodligen därför att vanligtvis är Yngves tomt för torr.
'Heidelberg' in July 1997 - already tall

Heidelberg i juli 1997, redan växte högt
'Heidelberg' in September 2000. In 1999 it has got a very long shoot, up to the roof, which overwintered well.

Heidelberg i september 2000. Året 1999 har den skjutit upp mycket långt skott, till taket och skottet överlevde vinter bra.
'Heidelberg' in September 2000. The highest shoot grew even more this year - and overwintered the frosty winter 2001 as well!
 
Heidelberg  i september 2000.   Skottet växte ännu högre  sedan föregående år och fick inga skador efter  all barfrost till minus 15 i vinter 2001!
First flower in June 2000. It was one month earlier than normal.

Rosen blommade redan i juni året 2000, den brukar börja i juli. 
'Bonica 82', 'Heidelberg', 'Bassino'
'Bassino' - groundcover rose, Kordes 1988, in August 1998. Planted on the 'The Brooms Balcony' (a terrace with some Citisus and Genista sorts) in the spring the same year. You can not see much more but a Kale, which I have sown too much.. Poor 'Bassino' is almost suppressed by Kales..
All pictures of both roses from 1998-2002 have been taken with the analog camera, Minolta-Riva.

Bassino, Kordes (1988) marktäckande ros var planterad på våren 1998, på Ginstbalkongen. Här lilla Bassino i augusti samma år, hukar lite skrämd vid präktiga prydnadskål som blev sådd i överskott, planterade här p.g.a. brist på annan plats.
Alla bilder på bägge rosor från 1998-2001 var tagna med en analog kamera, Minolta Riva.
'Bassino' and 'Royal Bassino'
'Heidelberg' - or 'Gruss an Heidelberg'
'Royal Bassino' (Kordes 1991), planted on 'The Windy Hill' (The North Side) also in the early spring 1998. It is a ground-cover rose too, but it is much taller than 'Bassino' and flowers are semi-double.

Royal Bassino (Kordes 1991) var köpt hos Kordes och planterad samtidigt med broder Bassino, fast på Windkullen. Rosen påstås vara också marktäckande, men det är stor skillnad mellan dem. Royal Bassino är mycket högre buske med halfdubbla blommor, medan Bassino är verkligen liten,   krypande marktäckare, med enkla blommor. 
Left: 'Bassino' in the summer 1999. White flowers: Chrysanthemum parthenium, self-sown; yellow flowers: brooms.
Right: 'Bassino' in October 1999, blue flowers - probably Veronica longifolia, self-sown too.

Vänster bild - Bassino i sommaren 1999 med ginst i bakgrunden och självsådd mattram framför.
Höger bild - Bassino in oktober 1999; blå blommor är det självsådd Veronica, förmodligen strandveronika.
'Bassino' in November 1999. It was extremely long and mild autumn. Backwards: yellow flowers of still blomming  Cytisus nigricans 'Cyni'

Bassino i november 1999. Hösten var mycket lång och mild, ginsten bakom rosen fortfarande blommade lite, gul.
'Royal Bassino' in 1999 with blue Perovskia and Echium plantagineum 'Blue Bedder'
Royal Bassino i 1999 med Perovskia och snökört 'Blue Bedder'.
And next year, 2002, 'Royal Bassino' flowered as never before!  Pictures taken the 10th and 
3rd July 2002.
'Royal Bassino' in July 2001. The rose has got many flowers that year.
Royal Bassino i juli 2001. Rosen blommade mycket det året.
Och året därpå, 2002,  blommade Royal Bassino ännu mer!  Bilderna tagna den 10de och 3dje juli 2002. 
To the top of page
To the Roses
Till svensk trädgårdssida
To the top of page
To the Roses
Till svensk trädgårdssida
The 1st July 2002

Den 1sta juli 2002
Above: 'Bassino' in July 2002. It was rather warm summer. Backwards:  Cytisus nigricans 'Cyni' which became large and maybe shelters it in cold seasons. 
Picture is taken with the analog camera, Minolta-Riva.

Ovan: Bassino i Juli 2002. Sommar var ovanligt varm, ginsten bakom rosen växte avsevärt och kanske skyddar rosen i de kalla årstiderna.
Bilden är tagen med den analoga kamera, Minolta Riva.
After the unusually hard winter 2002/2003 'Bonica 82', like a few other roses in the garden, has been very hard damaged and I cut it all down. It seemed that the rose was definitely dead and it was actually no even spot after it. But .. the 30 July I discovered 15 cm long the new shoot!  The rose has never grown more than 25 cm this year but it has got some flowers in August. Next year, 2004, that little plant disappeared at all, I' am afraid.

Efter den stränga vintern 2002/2003 visade sig att ALLA skott på Bonica 82 var svårt skadade och döda, så jag fick klippa hela busken helt ner. Det var nästan inget spår efter rosen. Ändå - den 30 juli har jag upptäckt 15 cm lång ny skott som kom ur marken! Och i augusti fick den 25 cm hög lila rosen några få blommor.. men växte inte högre det året. Nästa år, 2004, det lilla skottet var också död. Bonica försvann.
After the not very easy winter 2003/2004 both 'Royal Bassino' and  'Bassino' were doing very well. They were well bushy and had got many buttons already at the  beginning of June.
Efter den inte alls mild vinter 2003/2004 bägge Bassino mådde mycket bra. De har blivit tätta buskar, utan skador eller sjukdomar och redan i början av juni hade fått många knoppar.
Left , Right and Below: 'Heidelberg' has become again taller than the house; in July 2003. The pictures taken with the analog camera Minolta-Riva

Vänster,  höger och  nedan:  Heidelberg växte nu igen  över taket,  juli 2003. Bildernz tagna med en analog kamera, Minolta Riva
Left:  'Heidelberg' started bloom earlier  this year, together with Clematis 'Madame de Coultre'. Its flowers has become double this year; 17th June 2004
Right: 8th July 2005

Vänster: Heidelberg borjade blomma tidigare detta ar och samtidigt med klematisen Madame de Coultre som hade fatt dubbla  blommor
17de juni 2004 
Höger: 8de juli 2005
Unfortunately I cannot see the roses condition any more. After my year-long illness in 2006 and unexpected Yngve's death in March 2007 I have been banned by Yngve's ex-wife and children from the garden I have created myself ,  They do not care about roses or the garden so you can say it does not exist any longer.
Tyvärr, efter min långvariga sjukdomen och Yngves oväntad bortgång  i mars 2007 blev jag portförbjuden av Yngves barn och f.d. fru  från trädgården  som jag själv skapad.   Jag  tror inte rosorna mår bra utan någon bryr sig,  både om rosor och trädgården. Man kan nu säga att trädgården finns inte längre.
To the Roses
To the Roses 2000
To the Roses 2000
Till svenska trädgårdssida
Sign InView Entries
Till svenska trädgårdssida
Till svenska trädgårdssida
To the Roses 2000
To the Roses
Till svenska trädgårdssida
'Bonica' (Left) in  'Rosarium', the 10th July 2002  
Below: all pictures taken the 20th July 2002


Bonica (vänster) aleady etablerad i 'Rosariet', den 
10de juli 2002, alla bilder nedan är tagna den 20de juli 2002
There were the last my pictures of the rose  'Heidelberg', and I must say, to make photo of any red rose is not easy, you must have probably more professional camera.  I have not seen how the rose was doing since then. After my several months long illness from April 2006, and later the sudden death of Yngve in March 2007 I was not welcomed to the garden I created, never approved by lived there now his ex-wife and children, who never liked gardening or roses and never cared about it. You can say the garden does not exist any longer. 

Det var mina sista bilder på rosen Heidelberg, och jag måste säga att fota röda rosor är svårt, det kräver kanske en bättre, proffessional kamera. Eller en bättre fotografer.. Sedan April 2006 jag var många månader sjuk och kunde inte ens besöka garden, särskilt efter Yngves oväntade bortgång in mars 2007. Jag har aldrig senare ens sett på trädgården, portförbjuden av Yngves  f.d. fru och barn som bor där numera och bryr sig inte ett dougg om rosor eller trädgåden som jag skapade men som de aldrig accepterade. Den existerar nu inte längre.  
To the Roses
To the top of page
To the top of page
To the top of page