'Maiden´s Blush' (Rosa alba, ca 1400 ) was bought at the same time as 'Aloha' and planted on the same place where it is now, just against the 'Rosarium'. I have got to make for it the raised bed of stones because of too shallow soil layer on the rocky underground. I called it for 'The Castle'. Around the rose you can see the wild Chrisanthemum leucanthemum flowers. They sow themselves all the time over the whole garden and I like them. 'Maiden´s Blush' has flowers on the last year shoots, that´s why it has got first flowers in 1996.
Maiden´s Blush var planterad redan ca juni 1995 då var det Rosariet inte än färdig. Rosen var köpt tillsammans med Aloha, men till Aloha har jag hittat plats på blivande Rosariets kanten. Till M.Blush fick jag bygga en rejäl  förhöjning som jag kallade för 'Slottet'. De var första förhöjd bädd byggd av stenar på tomten - jag såg att jorden var inte tillräckligt djup. Maiden´s Blush blommar på fjolårsskott, därför första blomningen i 1996. Runt rosen sådde sig vilda prästkragar som vi har varje år over hela tomten, men jag tycker om dem.
To the Roses
To the top of page
Till svensk trädgårdssida
This page was last updated on: 20 September, 2014
 'Frühlingsduft' -   Kordes 1949,  it was  the other rose I waited a time to see it flower .  Rosa pimpinellifolia hybrid, planted probably in the spring 1995 in 'Rosarium'. It repeats sometimes in late summer after the main flourish in rather early summer, it can be June. The rose is rather hardy and not much demanding, but you must have rather much place, it grows  really to large and first of all - wide tree! But beautiful..

Andra rosen som lät sig vänta på blomningen var Frühlingsduft (Kordes 1949), Rosa pimpinellifolia hybrid. Den var planterad förmodligen redan våren 1995 i Rosariet, jag kommer inte ihåg, men den blommade säkert inte nästa år i alla fall, utan 1997 (bild nedan). Rosen är tålig och härdig men stor som träd och bredd!  Nedan bild pa första blomningen.
Here you are repeating 'Frühlingsduft' - in  late summer 1999. That year the rose was getting some flowers all summer, which was extremely warm, sunny and long. Last flowers came still in late September, maybe early October.

Sommaren 1999 war undantagvis solig, warm och lång. Sista blommor (bilden till vänster) har rosen fått mycket sent (den brukar remontera sen juli- tidig augusti efter huvudblomningen ca mitt juni), nämligen sen september, eller var det oktober till och med.
'Mozart' - Rosa moschata hybrid - is fortunately a rose which flowers the same year when planted. It is flowering continuously, almost never makes breakes. Unfortunately the rose is susceptible for black-spot desease. But its reputation for tendernes is exagerated - the rose overwinters well, and you should prune it hard every year  springtime anyway. Below:  
'Mozart' in 'Rosarium' in July 1996, still a little bush but with many small flowers. On the pic Peony Poppy, self-sown.

'Mozartär R.moschata hybrid, vad betyder lite omtålighet och mycket blommor hela sommaren. Rosen är ganska mottaglig mot svartfläcksjuka men den klarade alla stränga vintrar bra. Om några grenar delvis dog, inget problem, man måste klippa den ändå varje år ganska hårt. På bilden  nedan lilla Mozart i 1996, juli - det året sådde sig  massor av pionvallmo där i Rosariet.
To the top of page
Above: 'Mozart' in 1996, 'Rosarium'. 
Below: 'Mozart' in 1999.

Ovan: Mozart i Rosariet, juli 1996.
NedanMozart i juli 1999.
'Maiden´s Blush', 'Frühlingsduft', 'Mozart'
'Frühlingsduft' shrub in June 2000
Frühlingsduft in June 2000
'Frühlingsduft' 
Left and below: 'Mozart' the 5th July 2002. 


Vänster och nedan: Mozart  den 5te juli 2002.
Above: 'Frühlingsduft' shrub the 8th June 2002;
Right: A cluster
 
Ovan:  Frühlingsduft, hela buske den 8de juni 2002;
Höger: En blommande kvist
To theRoses 2000
The rose became a large shrub and every year needed to be pruned, even it means less flowers - but I have not noticed it. After prunning the rose had always got a better, more compact shape and flowers have been quite a lot.
Maiden´s Blush växte till en ganska stor buske, och behövde beskäras varje år, även om det skulle betyda färre blommor. Utan beskärningen blir rosen sprettig med somliga mycket långa grenar, medan after klippandet var alltid mer kompakt och buskig, och jag har inte märkt mycket skillnad på blommorna, det var ganska många ändå.
'Maiden's Blush' in May (photo by analog Minolta-Riva) 2000
Maiden´s Blush i maj 2000 (fotade med analog-kamera, Minolta-Riva)
'Maiden's Blush' - the shrub, the 22nd June 2002
Maiden´s Blush buske, den 22dra juni 2002  
Left: 'Maiden's Blush' the 27th June 2002

Below: 2 pics of 'Maiden's Blush' the 29de June 2003
Vänster: Maiden´s Blush den 27de juni 2002
 
Nedan: 2 bilder av Maiden´s Blush den 29de juni 2003
 
Right: 'Maiden's Blush' the 26th June 2004

Below: 'Maiden's Blush' the 6th July 2005
Höger: Maiden´s Blush den 26te juni 2004 

Nedan:  Maiden´s Blush den  6te juli 2005
Right: 'Maiden's Blush' the 29th June 2005


Below: 3 pics of 'Maiden's Blush' the 6th July 2005
Höger: Maiden´s Blush den 29de juni 2005 

Nedan: 3 bilder av Maiden´s Blushtagna den  6te juli 2005
'Frühlingsduft' ('Scent of the Spring') is one of most beautiful roses, maybe not really the shrub, which is difficult to keep in shape and requires much support - but flowers of coarse, which coming early in spring and are fantastic, what you could see on the pictures. The rose is scented as well. Some repeating appears also during the sommar, but most about August end. In this rose you can see also climbing Clematis, 'Hagley Hybrid', which is flowering longer than the rose. 

Frühlingsduft (Vårens Doft') är en utav vackraste rosor jag vet, kanske inte riktigt själva buske, som är inte lätt att hålla i formen och som kräver ocksa stöd, men naturligtvis doftande och skiftande i färger blommor, som ni kan se på bilderna ovan. Rosen blommar tidigt, alltid redan i juni. Några blommor visar sig då och då hela säsongen, men mest runt augusti-september. Jag planterade i fötterna på rosen också klematis 'Hagley Hybrid', som blommar länge, även då rosen slutar.
I have not done more pictures of 'Mozart', the rose  was doing worse every year, it was planted too close to the large 'Fruhlingsduft', has got too little  sun probably. What happened with the rose after 2005 I do not know, I fell very ill in April 2006, and next spring suddenly Yngves passed away. His children and ex-wife did not alowed to me even see the garden, but I know that they never cared about gardening and the garden practically does not exist any more..

Jag tog inte fler bilder på Mozart efter  2002 - rosen tynade bort med nästa åren kuvad av den stora Fruhlingsduften. Det var för lite sol och också sjukdomar på stackars rosen, och jag fick aldrig veta vad som hänt med den, jag var portförbjuden från trädgården efter min svåra sjukdomen hela året 2006 och följande bortgång av Yngve in mars 2007. Hans f.d. fru och barn tyckte aldrig om mina insatser, de bryr sig inget om rosor eller annat i trädgården, så den egentligen slutade existera..utom de sidorna. 
To theRoses 2000
To the Roses
To the Roses
To the Roses
To the Roses
To the Roses
To the Roses
To the Roses
To the Roses
To theRoses 2000
To theRoses 2000
To theRoses 2000
To theRoses 2000
To theRoses 2000
To theRoses 2000
Till svensk trädgårdssida
To the top of page
To the top of page
To the top of page
To the top of page
To the top of page
To the top of page
To the top of page
To the top of page
Left and below: 'Frühlingsduft' branches the 16th June 2003
 
Vanster och nedan: Frühlingsduft kvistar, 
  den 16de juni 2003,

Left and below: 'Frühlingsduft' shrub the 18th and 19th June 2003
 
Vänster och nedan:Frühlingsduft kvistar, den 18de och 19de juni 2003

Below: 'Frühlingsduft' flower the 20th June 2005 
Nedan: Frühlingsduft blomma,   den 20de juni 2005
Above: 'Frühlingsduft' shrub the 12th June 2004;  Below: 14th June 2004  
Ovan:  Frühlingsduft buske den 12te juni 2004;  Nedan: hela blommande buske 14de juni 2004
Below: 'Frühlingsduft' bouquet the 23rd June 2005 
Nedan: Frühlingsduft blombukett, den 23dje juni 2005
Below: 'Frühlingsduft' flowers the 23rd June 2005 
Nedan: Frühlingsduft blommor, den 23dje juni 2005
Below: 'Frühlingsduft' flowers the 23rd June 2005 
Nedan: Frühlingsduft blommor, den 23dje juni 2005

Below: 'Frühlingsduft' shrub the 25th June 2005 
Nedan: Frühlingsduft buske, den 25te juni 2005
Below: 'Frühlingsduft' flower twiggs the 25th June 2005 
Nedan: Frühlingsduft blommande kvistar, den 25te juni 2005
Sign InView Entries
'Mozart'