'Aloha' (Boerner 1949) - modern climber, one of the first roses in the garden, planted already in the 1995  in  the 'Rosarium'. Wild Sedum spurium is covering the soil under the rose.  'Aloha' is a nice rose and often repeating one. Some sources describes flowers as strongly scented - I do not noticed. The rose is mostly healthy, but not resistant to black-spot disease.                                            
Below : a picture of  darker 'Aloha' in late autumn .
All pictures in years 1995 - 1999 have been taken with the analog camera, Minolta-Riva
Aloha (Boerner 1949)en av första rosor i trädgården, planterad redan 1995 i Rosariet. Rosen är remonterande, den blommar några gånger under sommaren, och anses starkt doftande, vilket jag inte känner. Den är ganska frisk men drabbas av svartfläcksjuka ibland. Här hos Yngve är den utsatt för värsta blåset från havsviken, desto kan den vara mer drabbad om sommaren är blåsig. Marken är täckt av kaukasisk  fetblad,  Sedum spurium som blommar vackert rosa. Är man flittig så klipper man överblommade kvistar och fetbladet blommar om igen på hösten eller sensommaren.  
Nedan - en bild på senblommande mörkrosa Aloha

Alla bilder från 1995-1999 var tagna med en analog kamera, Minolta Riva.
'Aloha' in the middle of.. December 2000!  It was unusual mild autumn, yeah, almost winter if you think about December. Colours on the bright flowering roses use to be more intensive when it is cold and not much sun. 'Aloha' flowers use to have much brighter pink colour in the summer.
Aloha mitt i december 2000. Det var ovanlig lång och mild höst och vinter tycktes aldrig komma. Växterna upplevde det som tidig vår eller sensommar, alla rosor höll på att blomma och utveckla nya knoppar hela tiden. Typiskt att färgerna på ljusa rosor är alltid mycket starkare när temperaturen är lägre och dagarna kortare, utan mycket sol. Aloha är vanligvis mycket ljusare i sin rosa färgen, dessutom yttersta kronblad på blommor brukar vackert blekna i kontrast med mitten så att blomman verkar som konstgjord utav porslin, nästan..
To the Roses
Till svensk trädgårdssida
'Aloha' - the first flower in the summer 1996. 
Aloha - första blomman i sommaren 1996
 'Aloha' shrub in 'Rosarium', July-August 1996
Aloha, hela buske i Rosariet, juli-augusti 1996. 
This page was last updated on: 20 September, 2014
'Aloha' - the shrub in the July 1999. On the ground, there is Sedum spurium - pink, moved from backyard, and another Sedum, yellow, which I found at the road on the way to the house. Note: that is rather near to the birch.. but between the rose and the birch, which as known, taking all water from its neibourghood, there is a big stone in ground, i suppose, which  stopps the thirsty tree roots..

Aloha-buske in juli 1999. Två sorter Sedum täcker marken under, bägge hittade i området och planterade här, under björken. Rosen klarar bra av närheten till björken (som brukar ta vatten ifrån områden omkring sig) för att det  finns förmodligen stora stenar i marken mellan rosen och trädet som stoppar rötterna.
'Aloha'
Above, Left: 'Aloha' -  a beautiful clusters, the 2nd July 2002. That year the rose flowered extremely rich and  early.

Ovan, vänster: Aloha - vackra kvistar den 2dra juli 2002. Det året blommade rosen mycket rikt och tidigare än vanligt.
To the Roses 2000
 Left and below:
'Aloha' -  the second bloom, the 2nd August 2003

Vänster och nedan: Aloha - andra rikliga bloommandet, 
den 2dra augusti 2002
Left:  'Aloha' - the 13th August 2003

Vänster: Aloha - den 13de augusti 2003
Right: 'Aloha' - the 25th June 2004

Höger: Aloha - den 25te juni 2004
Left: 'Aloha' - 
the 6th July 2005

Vänster: Aloha - den 6te juli 2005
Right: 'Aloha' - the 6th July 2005

Höger: Aloha - den 6te juli 2005
 'Aloha' shrub - 6th July 2005. It was the last time I took photo of my 'Aloha'. Next spring I fell seriously ill and I have never seen the garden this year, neither following years, because due to my long illness and Yngves unexpected death in March 2007, I have not got any more an access to the garden which I created; his ex-wife and children, living there now, actually neglect completely both roses and the garden, so you can say it does not exist any longer.

Aloha buske - 6te juli 2005. Det var den sista sommaren jag tog bilder på min Aloha ros. Nästa våren blev jag drabbad av mycket allvarlig, långvarig sjukdom, och Yngve har oväntat gått bort in mars, året 2007. Efter det hade jag aldrig mer tillgång till trädgården som jag hade skapad. Yngves f.d. fru och barn bryr sig inte om rosor samt trädgården och man kan säga att den inte finns  längre..
To the Roses 2000
To the Roses
Till svensk trädgårdssida
To the Roses
 'Aloha' - en stor oppen flower the 21st September 2001 
Aloha,  en stor, oppen blomma  den 21st september 2001
Below: 'Aloha' -  two rather red buds,  the 2nd July 2002 
Nedan: Aloha,  två röda knoppar, den  2dra juli 2002
 Left: 'Aloha' - in late June 2002  Picture taken with the analog camera Minolta-Riva.
Vänster: Aloha, sen juni 2002. Bilden tagen med den analog kameran, Minolta Riva.
Sign InView Entries
Below: 'Aloha' - a very large cluster, the 29th June 2002
 
Nedan: Aloha, en mycket stor bukett, den 29de juni 2002
Below: 'Aloha' - a flower with the 2 new buds. See the difference in colours! The 2nd July 2002
 
Nedan: Aloha, en ros med två nya knoppar. Se hur olika färgerna är på blomman och knopparna! Den 2dra juli 2002