In  the June 1995  I have bought on sale 4 roses ´Peace´(Meilland 1945), very cheap. They were planted first  in the bit of soil  at the bushes  we called later for 'Buskage' . But in October 1995 we started digging all the "lawn" around (it was not the lawn really) to get more place for roses and plants. There was not much soil there, the ground was packed with stones. We would like to get rid of stones and to fill holes after them with a new soil. Then I moved 'Peace' roses temporary to the left site of bushes where was very hard loam. Only one little rose was left on the place and was marked with the sticks to see it when digging! but it has not helped -the little rose did not overwinter anyway
The pictures from 1995-1999 have been taken with the analog camera Minolta-Riva.
Mitt i juni 1995 har vi köpt på rea 4 st Peace roses, mycket billigt. Men det blev dyrt ändå. Det var bara en som slutligen överlevde. På bilden ovan en av fyra, den minsta, skyddad med pinnar mot Yngves grävande. Alla de var planterade bara temporärt där men när Yngve skulle gräva upp alla stenar  från s.k. Buskage området, flyttade jag tre andra på vänster sidan av buskar. Men de ville inte, där var nästan kompakt lera och efter winter det var bara en som överlevde. Den lila rosen på bilden dog senare också.
Bilderna fgrån 1995-1999 var tagna med en analog kamera, Minolta Riva.
The only 'Peace' rose which survived - here in July 1996
Enda Peace rosen som överlevde. Här i juli 1996.
 Later 'Peace' was too much in shadow. The neighbour, the beautiful but very large rose 'Maigold' has grown so tall and wide that poor 'Peace' almost disappeared under. The summer 2000 was not many flowers on it. In June 2001 the rose seemed to be dying - no foliage at all and the stem was more and more black..I pruned down the black piece, but it must have been the fungus infection, because the blackness went down and the rose disappeared.  It has never more appeared again, but I am not sure what happened, because after my long illness from April 2006 and Yngves unexpected death in Mars 2007 I had not got any access to the garden which I created myself. Yngve's ex-wife and children that tog over, but they do not care at all about gardening or roses, so the garden does not exist any longer.

Det verkar att Peace rosor har inte mycket tur hos Yngves trädgård. Peace var planterad lite för nära andra rosen som visade sig bli nästan största i trädgården,, Maigold nämligen.  Fast det var snarare tvärtom, det var Maigold som var planterad för nära Peace.. Maigold vuxit ut till ca 3,5 m hög och bredde sig ut på alla håll. Stackars Peace närmast försvann under den stora grannen som skuggade henne helt och hållet. I sommaren 2000, kanske också p g a vädret, blev inte många blommor på rosen. 
I juli början 2001 verkade rosen närmast döende. Jag fick klippa den ner och den biten av stjälken som var kvar blir mer och mer svart. Rosen försvann för gott och nästa åren har jag inte sett den längre. Men om den kom tillbaka vet jag inte, eftersom min långvariga sjukdom från April 2006 och Yngves oväntad bortgång gjorde slut på min aktivitet i trädgården som jag själv skapade. Jag blev portförbjuden av Yngves barn och hans f.d. fru som tog över. De bryr sig inte om  varken rosor eller trädgården och man kan säga att den inte finns längre.
This page was last updated on: 20 September, 2014
To the Roses
To the top of page
Till svensk trädgårdssida
'Peace',  'Chicago Peace'
'Chicago Peace'the "sport" of 'Peace' found in Chicago by Johnston, 1932. My favorite among tea-hybrids.  I have bought it without enthusiasm, on the picture it was almost "kitchy", I thought. Planted in 1996 next door to the 'Peace'. From the beginning 'Chicago Peace' was a little better placed and the rose was doing much better than the sister-rose. It is rather hardy, it took not much damage under severe winters, and if some shoots have been damaged, it did make not much, you should prune the rose rather hard anyway, every year on springtime. Very photogenic! I have made many of pics on it, almost all very fine. Below one of the worst..
The pictures from 1996-2000 have been taken with the analog camera, Minolta-Riva.

Chicago Peace en s.k. sport of Peace, hittat av Johnston in Chicago, året 1932.  Rosen är mycket omtyckt sedan dess och också min favorit bland storblommiga rosor. Fastän jag hade köpt den utan övertygelse att jag gjorde bra, på bilden var rosen lite "kitchy". Ändå är rosen mycket photogenic och det går att göra den mindre kitchy. Rosen var planterad i 1996, nästan bredvid Peace, ändå i lite mer solig plats. Den tog sig mycket bättre än systerros. Rosen är ganska härdig, men om den är lite skadad, det gör inget, man måste ändå klippa den mycket varje vår. Nedan en av sämre bilder på rosen..
Bilderna från 1996-2000 var tagna med en analog kamera, Minolta Riva.
'Chicago Peace' in summer 1996
Chicago Peace sommaren 1996
'Chicago Peace' in October 1998, so it is like, exact!
Chicago Peace i oktober 1998. Bilden är mest naturtrogen av alla, så här ser den ut, exakt!
'Chicago Peace'
Right and Below: 'Peace' in July 1999.

Höger och nedan: Peace i juli 1999 
  Left: 'Peace' in July 1997. The picture that won the contest for rose pictures.
 Below: Repeating in August 1997.

Vänster: Peace i juli 1997. Bilden som van fototävlingen för  rosbilder.
Nedan: remonterade i augusti 1997
Left: 'Chicago Peace' bud in July 1997.
Right: the developed flower. The colour of bud and flower was completely different!

Vänster: Chicago Peace knopp i juli 1997. Höger: utvecklad blomma. Observera att färgen på knoppen och blomman var helt annorlunda!
Left: 'Chicago Peace' in almost the same composition and time of season, as the one above, but taken the 17th August 2002 with digital camera, Olympus. 

Vänster: Bild på Chicago Peace tagen på nästan samma sätt, men den 17de augusti 2002, med digital kamera, Olympus. 
'Chicago Peace' repeated flowering even very late on the autumn. The beautiful flowers in October 1997.
Chicago Peace remonterade med så vackra blommorna även mycket sent höst, som i oktober i 1997
Left: 'Chicago Peace' in the shadow of bushes, in summer 1998. In background the beautiful Acer japonicum Negundo 'Flamingo' and some flowers of self-sown Chrysanthemum partenium.

Vänster: Chicago Peace in buskage, med inte mycket sol. I bakgrunden den vackra japanska lönnen 'Flamingo' och självsådd mattram.
Right: 'Chicago Peace' in summer 1998
Below Left: The rose repeating in September 1998.
Below Right: Fading rose in July 1998.

Höger: Chicago Peace  in 1998.
Nedan vänster: Rosen remonterande i September 1998.
Nedan höger: överblommande rosen i juli 1998.
Above:  2 pictures of 'Chicago Peace' in bushes with even less sun; In background the other unhappy placed rose, 'Pippi Långstrump'.  Below Left: fully developed flower,  Summer 1999. 

Ovan: 2 bilder på Chicago Peace in i buskage med några få solstrålar på dem. I bakgrunden  även mer oturlig men vacker ros, 'Pippi Långstrump'. Nedan vänster: fullt utvecklad blomma. Sommaren 1999. 
Below:  4 pictures of 'Chicago Peace' large clusters, more and more in shadow; probably repeating in August or September 1999.

Nedan: 4 bilder på Chicago Peace  stora buketter, allt mer i skuggan - troligen remonterade i augusti eller september 1999.
To the Roses 2000
To the Roses 2000
To the Roses
To the Roses
To the Roses
To the Roses
Below: The fading flower of 
'Peace' rose  in July 1997

Nedan:  den överblommande blomma av Peace rosen  i juli 1997.
To the Roses 2000
Above:  The new 'Chicago Peace' won in photo-contest, planted  in May 2002 in a large tube in 'The Warm Corner'. The rose died after the first winter, the tub was not very well insulated.
  
Ovan: Den nya Chicago Peace som jag van i rosbilder tävlingen. Planterad i maj 2002 i en stor  kruka, men inte tillräckligt isolerad. Rosen dog ett år senare..
To the Roses 2000
To the Roses 2000
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
To the top of page
To the top of page
To the top of page
To the top of page
Sign InView Entries