'Golden Showers'- Germain´s Seed&Plant Co. 1958,  in August 1995 - modern climber, the first rose planted in the spring 1995 in 'Buskage'.

Golden Showers (Germain´s Seed&Plant Co. 1958) i augusti 1995 - modern klätterros, första rosen planterad i Buskage  på våren 1995 
'Golden Showers' in July 1996. Clematis 'Madame de Coultre' was also planted next door. The first winter was a little hard for the rose and I had got to prune it rather much.

Golden Showers i juli 1996. Man ser också nyplanterad Clematis 
'Madame de Coultre'. Efter den första vintern var rosen ganska mycket skadad och jag fick beskära den nästan ner.
To the Roses
To the top of page
Till svensk trädgårdssida
This page was last updated on: 20 September, 2014
'Golden Showers' in June 2000 (that very yellow). That was unusually early summer this year. The spring really - summer has not came at all - but all was in blossom in May and June instead for in July. Clematis 'Madame de Coultre' has became double! To the right - unknown Austin' rose, maybe 'Pat Austin'.. 
Pictures from 1996-2000 have been taken with the analog camera Minolta-Riva.

Golden Showers i juni 2000 (den knallgula). Det året var sommaren bara på våren istället för i juli-augusti. Redan i maj blommade några rosor, huvudblomningen kom redan i juni. Klematis Madame de Coultre blev dubbel ! Till höger - en okänd gul (aprikos), mest sannolikt Austins ros Pat Austin..
                       
Bilderna från 1996-2000 var tagna med en analog kamera, Minolta Riva.
'Golden Showers','Graham Thomas'
'Graham Thomas' -  Austin (1983) rose - planted in the spring 1996 in the middle of the bed in front of a row of more or less yellow roses, in 'Buskage' (Bushes). It was many plants sown, planted or self-sown around the rose and the poor 'GT' disappeared in this jungle. I forgot really that I planted it there. Next spring, 1997, I discovered the rose which was rather slender and  small and I tried to limit plants density around. Grateful 'Graham Thomas' has got the first flowers - the pic above, in July 1997. 
          The picture from 1997-2001 have been taken with the analog camera, Minolta-Riva

Graham Thomas, Austin ros (1983), var planterad våren 1996 i mitten på en rabatt gjord mittemot en rad av mer eller mindre gula rosor in Buskage. Omkring rosen var sådda, självsådda eller planterade många olika växter, perenner och sommarblommor och stackars Graham försvann i djungeln så att jag har helt glömt bort att det var en ros planterad där. Nästa våren, 1997 har jag upptäckt en spinkig liten rosplanta. Jag försökte då att begränsa växtmängden omkring rosen och tacksam GrahamT  började blomma. Ovan bild tagen i juli 1997.
             Bilderna från 1997-2001 var tagna med en analog kamera, Minolta Riva.
'Graham Thomas' in August 1997
Graham Thomas i augusti 1997
'Graham Thomas' in September 1998. 
Graham Thomas i september 1998
'Graham Thomas' in July 1997, with red Amaranthus.
Graham Thomas i juli 1997 i sällskap av rävsvansen. 
'Graham Thomas' in 1998 (Left) with Eryngium planum in the background, and in 1999 (Right). 

Graham Thomas i 1998 ( i bakgrunden rysk martorn) - vänster, och i 1999 - höger bild
Below middle: 'Graham Thomas' in 1999
Nedan mitten: Graham Thomas i 1999
Below right: 'Graham Thomas' in late August 1999 (in the background masses of Eryngium planum)

Nedan höger: Graham Thomas i slut augusti 1999 med massor av rysk martorn i bakgrunden.
'Graham Thomas'
'Graham Thomas' has not awoke in spring 2003, after the very hard winter. So far as 20th July there was not ANY life sign of it. The rose was so very damaged that I had to cut down it at all. I gave up hope until one day in August (9th) I have discovered 20 cm new shoot! 'Graham Thomas' was alive, but 'he' has not managed to make any flower .. In October the shoot was 80 cm tall and the tiny flower came some time in November, but I have not made any shot on it.  Neither I have made some pictures of the rose next 2 years - as I wrote above on this page, I had no idea that it was my last years in the garden. After my long illness and Yngve's sudden death in March 2007 I was not welcomed in the garden I created myself.  Yngve's ex-wife and children did not allowed me even see it and they do not any gardening or care about roses, so you can say the garden does not exist any longer.


Graham Thomas var så mycket skadad efter den stränga vinter 2002/2003 att jag fick skära den helt ner. Så länge som tills 20de juli 2003 fanns det inte det minsta skott som skulle komma ur marken. Men plötsligt den 9de augusti har jag märkt ett 20cm högt rosskott bland massor av sommarblommor. Det var Graham! I oktober var den ca 80cm lång, men hann inte bilda någon blomma. En liten blomma kom senare, i November, men jag tog ingen bild på den. Inte heller nästa 2 år  -  som jag skrev redan på denna sida,  hade jag ingen aning att det blir mina sista åren i trädgården. Efter min långvariga sjukdom och Yngves oväntad bortgång i mars 2007 fick jag aldrig mer ens se på trädgården som jag själv skapade.  Eftersom Yngves f.d. fru och barn bryr sig inte om rosor eller någon skötsel, man kan säga att trädgården inte finns längre.
2 pictures Above and Left:
 'Golden Showers' the 28th June 2003 

It was exceptional good year or maybe just summer for  the rose. It flowered with abundance as never before and even after.
In 2004 and 2005 I have not taken any new pictures - I had no idea that it was my last years in the garden.

2 bilder ovan and vänster: Golden Showers den 28de juni 2003.
  
Det året var särskilt bra för rosen. Den blommade som aldrig förr och även after. Nästa 2 år har jag inte tagit fler bilder på rosen - jag hade ingen aning att det blir mina sista åren i trädgården..
Below left: 'Graham Thomas' in late July 2001 with Calendula 'Buttermilk Baby' and other. 

Nedan vanster: Graham Thomas i slut juli 2001  med ringblommor (som ex. 'Buttermilk Baby') i fötterna.
Below right: 'Graham Thomas' 22nd June  2002 with dominant company of Peony 'Bowl of Beauty'. It was not planed that they would flower in the same time, but Peony was a little delayed and 'Thomas' was early this year - again!

Nedan höger: Graham Thomas den 22dra juni 2002 "kuvad" av pion Bowl of Beauty. De var inte tänkta att blomma tillsammans, men Thomas var tidigare det året och pion lite försenad..
Above Left: 'Graham Thomas' in 2001
Ovan vänster: Graham Thomas i 2001
'Graham Thomas' in the middle of June 2002. In backgrounden the Peony 'Bowl of Beauty', in front - Chrysanthemum leucanthemum.   Picture taken with  the analog camera Minolta-Riva.

Graham Thomas mitt i juni 2002. I bakgrunden den vackra pionen 
'Bowl of Beauty',
 i förgrunden - prästkragen. Bilden tagen med en analog kamera, Minolta Riva.
To the Roses
To the Roses 2000
To the Roses 2000
To the Roses 2000
To the top of page
To the top of page
To the top of page
To the top of page
To the Roses
To the Roses 2000
Till svensk trädgårdssida
'Graham Thomas' repeating in late autumn with ball shaped flowers -  the 14th October  2002. In backgrounden the tall shrub of Corylus avellana.


Graham Thomas remonterar sent hösten med typiska skålformade blommor - den
14de oktober 2002. I bakgrunden den stora hasselnöt  buske.
Sign InView Entries
Till svensk trädgårdssida
To the Roses 2000
To the Roses