'Sommerwind' (Kordes 1985) in July 1995. It belongs to my favorites. The rose was planted in the spring 1995 on the raised bed beneath the balcony and so many flowers already first summer! All those years, till now (2001) the rose is healthy, overwinters well, flowers almost continuously and has nearly no diseases. You should prune it rather much every spring. It is rather low but bread shrub - it is classed to ground-covers. The rose "gets older" very tidy as well.

Sommerwind (Kordes 1985) planterad på våren 1995, redan samma år blommade som en stor bukett. Hör till mina favoriter - pålitlig ros, blommande hela sommaren med få korta uppehåll, sällan drabbad av svampsjukdommar eller löss (egentligen aldrig). Växer inte hög, ca 90 cm men brer ut sig. Kordes klassar den till marktäckande rosor. Rosen brukar övervintra bra, skadade skott klipper man, busken borde man klippa hårt varje vår. Den är också "rumsren", aldrig ser "skräpig" ut.
One of raised beds around house walls, namely southern wall, July 1995. Ground-cover roses 'The Fairy' (Bental 1932) and 'Swany' (Meilland 1977) were planted here. Clematis montana rubens among others were planted as well - and then the roses partly desapeared in Clematis jungle and appeared again high up - they became climbing roses! Specially 'The Fairy'  has  grown to ca 4 meters hight.

På bilden en växtlåda vid söder husvägg in juli 1995. Där planterades på hösten 1994 marktäckande rosen The Fairy (Bental 1932) och Swany (Meilland 1977), marktäckarna som var tänkta att hänga ner över kanten och täcka ganska fula bräddor på lådan. Men efter man planterade också flera st. klematis, som - särskilt bergklematis - växte sig till djungeln, blev rosorna klätterrosor istället! Klematisar tog rosorna med upp och numera klättrar The Fairy ca 4 m  högt.
'The Fairy' climbing, 1999. The rose continued to flower practicaly throughout the summer to frost. 
The picture is taken with the analog camera Minolta-Riva 

Klättrande The Fairy på väg mot taket. Den ovanligt soliga sommaren 1999 var blommningen mycket riklig.  Rosen blommade oavbrutet tills frost. 
Bilden är tagen med en analog kamerta, Minolta Riva
This page was last updated on: 20 September, 2014
To the Roses
Till svensk trädgårdssida
'The Fairy', 'Swany', 'Sommerwind'
'Sommerwind' in August 1996.
Sommerwind i augusti 1996.
'Sommerwind' in July 1997. The rose has got a company of 'Golden Wings' - Rosa pimpinelifolia hybrid. They both are wraped up in Gypsophila paniculata.

Sommerwind i juli 1997  har fått sällskap av Golden WingsBåda är nu insväpta i brudslöjan.
'Sommerwind' in 1999. To the right - Forsythia x intermedia bush.
Sommerwind i 1999. Busken bredvid är utblommad Forsytia.
'Sommerwind'
'Swany'  is not as enterprising as her neighbour and she is rather hanging than climbing. Picture taken in June 2002 with the analog camera Minolta-Riva


'Swany' är inte lika företagsam som hennes granne och hon har valt snarare hänga över lådans kanten, vilket var faktiskt meningen när jag planterade de s.k. marktäckande rosor i  lådan. Bild på  'Swany' är tagen i juni 2002 med en analog kamerta, Minolta Riva.
Left: 'The Fairy' climbing, 20th July 2004.

Vänster: Klättrande The Fairy den 20de juli 2004
.
The 'Swany' became climbing as well, probably pulled by 'The Fairy', The 20th July 2004. 

Även Swany har blivit klättrande, troligen dragen upp med The Fairy. Den 20de juli 2004.
'The Fairy' and 'Swany' climbing, the 20th July 2004. 

Klättrande The Fairy och Swany  den 20de juli 2004
'Swany' the 26th June 2004. 

Swany  den 26te juni 2004
'Sommerwind' the 2nd August 2003.  
Sommerwind den 2dra augusti 2003.
I have not taken more pictures on 'Sommerwind' and I don't know if it yet exist - in April 2006 I fall very ill for several months and later Yngve has unexpectedly passed away in March 2007. Since then I had not got access to the garden I created myself, banned by Yngve's ex-wife and children, which do not do any gardening or care about roses, so practically the garden does not exist any longer.
  
Jag hade inte gjort fler bilder på rosen och vet inte ens om den existerar - efter min svåra sjukdomen från april 2006 och Yngves oväntad bortgång in mars 2007 hade jag inte fått att till och med se på trädgården som jag själv skapade, och eftersom Yngves f.d. fru och barn bryr sig ingenting om rosor eller trädgården, den praktiskt taget inte finns längre.
To the Roses 2000
To the Roses 2000
To the Roses 2000
To the Roses 2000
To the Roses 2000
To the Roses
Till svensk trädgårdssida
To the Roses
To the Roses
To the Roses
Sign InView Entries