'Coral Dawn' (Boerner-Jackson&Perkins 1952) it is a climbing and warmer pink variant of 'New Dawn', very known and appreciated rose. On the pic Above the poor rose in summer 1995 (it was bought in the autumn 1994), put into the pot because of lack of the right place to plant it.  'Coral Dawn' overwintered in the pot thanks to a mild winter and it was later planted on the east site of garden when raised bed was build there, around the big cherry tree, but not under the tree, of coarse. The rose was doing not very well there and was almost dying after it was moved again, to the big "container" (build of stones by me myself), together with 'New Dawn' and other rose, 'Heiderösslein' - but it has not made it. We lost it. 
Below:the picture on 'Coral Dawn' in 1996, after first transplantation.
All the pictures of the rose have been taken with the analog camera, Minolta-Riva
Coral Dawn en varmrosa variant av New Dawn, klätterros skapad av Boerner-Jackson&Perkins i 1995. Rosen var köpt egentligen på rea på senhösten 1994 och varken Rosariet eller annan plats fanns att plantera den. Därför hamnade den i en kruka som ställdes först ute, och inslagen i kartong med papper runt krukan och plastfolie ovanpå, överlevde den tack vare en mild vinter. På våren var fortfarande ingen plats för klätterros, så att den bodde i sin kruka i 'Annexen' bredvid växthuset (på bilden). Sedan blev den utplanterad i en byggd förhöjd bädd runt körsbärsträdet, på östsidan av tomten. Rosen mådde inte så bra där fastän det var tillräckligt djupt och ganska soligt läge en bit ifrån trädet (det gamla körsbärsträdet blev dessutom betydligt beskuret) och efter ett par år av tynande tillvaro förflyttades i oktober 1998 till en stenbyggd blomsterlåda med spaljé (avsedd till klätterrosor) där den vaknade inte på våren. Då köpte jag New Dawn och planterade istället. Näst intill var planterad, också flyttad - från Rosariet - en till dåligt mående ros, Heiderösslein, som började faktiskt må mycket bättre trots blåsigt läge i stenlådan. Nedan en bild på Coral Dawn flyttad under körsbärsträdet. 
Alla bilderna på rosen var tagna med den analoga kameran Minolta Riva.
To the Roses
Till svensk trädgårdssida
'Coral Dawn'  July 1996
Coral Dawn - juli 1996
Next door to the 'Coral Dawn' I have planted (1997) the floribunda rose, 'Lill Lindfors' (or 'Egeskov'), Poulsen 1982. This little rose is a charming one, the Swedish name is taken after the same charming Swedish singer, loved by public. When you can see how nice the rose is getting older, you can understand better why the name was given - they both do this with the same class! 'Lill Lindfors' looks fresh to the end..
Vid sidan om 'Coral Dawn' har jag planterad en floribunda ros, 'Lill Lindfors' (Poulsen 1982). Rosen förtjänad verkligen sitt namn - den åldrar sig lika  charmerande som vår berömd och folkkär sångerska.. Den är alltså aldrig skräpig  och ser fräscht ut till det sista blombladet.. 
This page was last updated on: September 20, 2014
'Egeskov' the 18th November 1997
Lill Lindfors den 18de november 1997
One more rose was planted in the same raised bed between two fruit trees - cherry tree and plum tree. It was a little floribunda rose, 'Rosali' (Tantau 1983), a very charming one too.
'Rosalihas occurred a very tuff rose - it overwintered very well the hard winter 2002/2003 and is free from diseases too!

I närheten av de två ovannämnda rosor, d.v.s  mellan körsbärsträd och plommonträd har jag planterad en till, liten floribunda, söt 'Rosali'(Tantau 1983).
Rosali visade sig mycket tuff ros, den övervintrade oväntat bra den stränga vinter 2002/2003 och är inte ens drabbad av sjukdomar eller insekter som flera andra!
'Rosali' in July 1997.
Rosali i juli 1997.
'Coral Dawn', 'Lill Lindfors','Rosali'
'Rosali' 
'Lill Lindfors'
'Lill Lindfors' was as far as last June 2003 dead. Rather strange, why it did not made it opposite to 'Rosali' which is growing in neighbourhood.
Lill Lindfors klarade inte vinter 2002/2003 och visade inga livets tecken än i sista dagarna av juni 2003. Konstigt att den visade sig så mycket svagare än Rosali som växer i grannskapet.
'Egeskov' - Above the 2nd November 2001, Right - 17th August 2002
Lill Lindfors - ovan den 2a november 2001, höger - 17de augusti 2002
'Rosali' in July 1996.
Rosali i juli 1996
'Rosali' 6 July 2003. It was the last picture I have taken of the rose. 2005 was my last year with roses in the garden. In April 2006 I fell seriously ill in several months and have never more seen the garden because in March 2007 Yngve passed away and I was not only never invited but even not welcomed by his ex-wife and children. They themselves do not care at all about roses or the garden I created and you can say that it does not exist any longer.

Rosali 6 juli 2003. Det hade varit min sista bild på rosen. Jag har inte tagit bilder åren 2004 och 2005. Nästa året på våren har jag blivit allvarligt sjuk och i mars 2007 has Yngve gått bort. His f.d. fru och barn har aldrig bjudit mig till och med bara se på trädgården som jag själv skapade och de själva bryr sig inte alls om rosor eller trädgården, så man kan säga den inte finns längre.
To the Roses
Till svensk trädgårdssida
To the Roses 2000
To the Roses 2000
To the Roses
To the Roses
To the Roses
To the Roses 2000